Kepimpinan

richworks kepimpinan

Ada yang mengatakan bahawa pemimpin adalah seseorang yang dilahirkan, bukan dibina. Kami tidak bersetuju dengan kenyataan itu. Kepimpinan adalah proses pengaruh sosial, yang memaksimumkan usaha orang lain untuk menuju mencapai sesuatu tujuan.

Ini antara perkongsian kami berkenaan topik “Kepimpinan”:

Kandungan Artikel

Sesiapa sahaja boleh jadi pemimpin, sama ada lelaki atau wanita. Namun mestilah berdasarkan sikap, pencapaian dan personaliti yang terbaik. Pemimpin wanita seringkali menghadapi pelbagai cabaran dalam memacu sesebuah organisasi.

1. Kepimpinan dalam Perniagaan

Ramai orang mungkin menganggap bahawa menjadi pemilik perniagaan secara automatik mengubah anda menjadi seorang pemimpin. Lagipun, anda memimpin strategi perniagaan, membuat keputusan penting, memilih niche perniagaan, dan memacu arah syarikat.

Kepimpinan sebenar dalam perniagaan bermula dari komitmen menyediakan tempat kerja yang memenuhi keperluan pekerja, menyumbang, melakukan kerja yang bermakna sekaligus berpeluang untuk berkembang.

Tetapi, adakah itu yang diperlukan untuk menjadi pemimpin?

Jawapannya, tentu saja tidak. Menjadi pemimpin adalah tugas yang jauh lebih kompleks yang memerlukan pelbagai kemahiran utama, sifat peribadi, dan pengalaman bertahun-tahun.

Dengan kepimpinan yang betul, perniagaan akan mencapai lebih banyak kejayaan dalam setiap aspek operasinya. Di sini kami menggariskan apa yang menjadikan pemimpin berkualiti dan juga sebab utama mengapa kepimpinan yang berkesan sangat penting untuk kejayaan sesebuah perniagaan.

2. Kepentingan Kepimpinan dalam Syarikat

Kepimpinan memainkan peranan penting dalam pengembangan setiap organisasi. Tidak ada organisasi yang dapat bekerja dengan cekap tanpa kepimpinan yang berkesan.

Kepimpinan adalah fungsi penting pengurusan yang membantu meningkatkan produktiviti dan mencapai matlamat organisasi.

Sebenarnya, kepimpinan adalah bahagian penting dan komponen penting dalam pengurusan berkesan yang membantu memaksimumkan kecekapan dan mencapai matlamat organisasi.

Kepentingan pemimpin dalam pembangunan organisasi tidak dapat dinafikan.

 • Pemimpin Mempengaruhi Tingkah Laku Orang.

Seorang pemimpin memberi kesan kepada orang bawahannya dengan kemampuan kepimpinannya. Dia membawa mereka di bawah kawalannya sedemikian rupa sehingga mereka berusaha sedaya upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemimpin yang baik biasanya mendapat hasil yang baik melalui pengikutnya.

 • Membantu Pekerja Dalam Memenuhi Keperluan Mereka.

Seorang pemimpin menjalin hubungan yang baik dengan pekerja bawahannya dan berusaha memenuhi kehendak mereka.

Orang mengikuti seorang pemimpin kerana dia memberi mereka keselamatan dan peluang untuk memperoleh kejayaan, memberi mereka hak untuk bekerja dan berusaha memahami perasaan mereka.

Pekerja dengan senang hati menerimanya kerana dia menjaga keperluan mereka. Oleh itu, mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat.

 • Memperkenalkan Perubahan yang Diperlukan.

Perjalanan bisnes berubah dengan cepat. Jadi, untuk menghadapi perjalanan tersebut banyak perubahan harus diperkenalkan dalam organisasi.

Oleh kerana orang sudah berada di bawah pengaruh pemimpin, dia mudah untuk membuat mereka setuju melaksanakan segala pelan perubahan.

Kemahiran Kepimpinan.                             

Apakah kemahiran yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang hebat di tempat kerja?

Sama ada seseorang itu adalah ketua pasukan, penyelia projek, atau eksekutif perniagaan, semua profesion yang memegang peranan kepimpinan diharuskan untuk memiliki kemahiran kepimpinan yang bagus.

Terdapat banyak kemahiran kepimpinan yang berbeza diperlukan di tempat kerja, antaranya adalah:

 • Pendengar yang baik.
 • Empati
 • Keupayaan untuk berkongsi mesej yang jelas dan menjadikan idea kompleks mudah difahami oleh semua orang.
 • Kemahiran berfikir strategik.
 • Kreativiti
 • Keupayaan untuk memberi inspirasi dan meyakinkan orang lain.
 • Keupayaan untuk mengubah maklumat menjadi tindakan.
 • Perancangan projek.
 • Keupayaan untuk menilai kekuatan dan kelemahan pekerja.
 • Pengurusan masa.
 • Keupayaan membina kepercayaan.
 • Kemahiran komunikasi yang baik.
 • Positif
 • Boleh dipercayaai dan mempercayaai.
 • Kemahiran pengurusan.
 • Keupayaan untuk menyelaraskan pekerja dengan nilai dan matlamat syarikat.
 • Visi kepimpinan yang kuat.
 • Kemahiran merekrut.
 • Keupayaan untuk menolong pekerja mencari makna di tempat kerja.
 • Karisma yang kuat.

3. Konsep Kepimpinan Dalam Syarikat

Antara konsep Kepimpinan yang boleh digunakan adalah konsep ‘BE, KNOW, DO’. Ia merangkumi kepada empat elemen kepimpinan iaitu pengikut, pemimpin, komunikasi, dan situasi.

BE seorang pemimpin yang professional.

BE profesional yang mempunyai ciri-ciri watak yang baik. Contoh – Kejujuran, kecekapan, kejujuran, komitmen, integriti, keberanian, berterus terang, khayalan.

KNOW diri sendiri. Contoh: Kekuatan dan kelemahan, pengetahuan, dan kemahiran anda.

KNOW fitrah manusia. Contoh: Keperluan manusia, emosi, dan bagaimana orang bertindak balas terhadap tekanan.

KNOW tugas anda. Contoh: Mahir dan dapat melatih orang lain dalam tugas mereka.

KNOW organisasi anda. Contoh: Bagaimana budaya kerja organisasi anda.

DO memberi arahan. Contoh: Penetapan matlamat, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan merancang.

DO pelaksanaan. Contoh: Berkomunikasi, berkoordinasi, menyelia dan menilai.

DO motivasi. Contoh: Mengembangkan moral dan semangat dalam organisasi, melatih dan menasihati.

Jenis Kepimpinan.

Persekitaran kerja yang berbeza menuntut gaya kepimpinan yang berbeza, dan pemimpin yang hebat biasanya menggabungkan ciri-ciri pelbagai jenis kepimpinan yang berbeza untuk menguruskan sesebuah organisasi dengan berkesan.

Berikut adalah 4 jenis kepimpinan:

 1. Kepimpinan Autokratik.

Pemimpin autokratik umumnya mempunyai semua kuasa, kewibawaan dan tanggungjawab dalam organisasi. Jarang ada input atau pengambilan keputusan dari pihak pasukan atau kumpulan. Sebaliknya, ahli pasukan ditugaskan untuk melaksanakan keputusan yang dibuat dari pilihan pemimpin itu sendiri.

Jenis kepimpinan ini umumnya kurang digemari, tetapi dalam situasi yang menuntut struktur pengambilan keputusan yang cepat dan pengawasan yang ketat, ia dapat beri manfaat pada organisasi.

Terdapat juga banyak kelemahan untuk kepimpinan jenis ini dimana organisasi tidak dapat komunikasi antara orang atasan dan pekerja bawahan semakin berkurang dan pekerja mungkin akan rasa tidak bersemangat.

 1. Kepimpinan Berkarisma.

Kepimpinan karismatik dapat mengubah sikap dan kepercayaan pada pekerja dan orang lain. Dia mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan memberi inspirasi kepada ramai orang.

Seperti namanya, pemimpin jenis ini berkarisma dan boleh memberikan perubahan besar. Sebaliknya, seperti pemimpin autokratik, organisasi mungkin terlalu bergantung pada pemimpin.

 1. Kepimpinan Transformasi.

Seperti pemimpin yang berkarisma, pemimpin transformasi memberi inspirasi kepada orang lain. Namun, tidak seperti gaya kepimpinan sebelumnya.

Gaya ini tidak memerlukan pemimpin hadir untuk melakukan perubahan, kerana pemimpin memulakan transformasi melalui organisasi dan memotivasikan pekerja untuk berprestasi.

Kepimpinan transformasi menuntut tahap produktiviti dan penglibatan yang tinggi dari pekerja. Namun begitu, pemimpin transformasi berisiko menetapkan harapan yang terlalu tinggi dan tidak rialistik untuk ahli pasukan.

4. Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin

Bergantung pada struktur organisasi, pemimpin pasukan mungkin berperanan dalam menguruskan kumpulan, sub-kumpulan atau projek tertentu. Cara mereka menjalankan tugas dapat memberi kesan yang besar terhadap produktiviti dan kejayaan pasukan mereka.

Apakah tugas seorang pemimpin?

Pemimpin pasukan adalah seseorang yang mengawasi fungsi kumpulan kerja dengan memberikan bimbingan dan arahan. Individu ini boleh mempunyai banyak tugas, termasuk:

 • Pengurus atau penyelia: Bertanggungjawab untuk mengawasi semua aktiviti dalam satu pasukan.
 • Pakar strategi: Bertanggungjawab untuk menentukan cara mendekati tugas dan mengembangkan rancangan untuk menyelesaikannya.
 • Komunikator: Bertanggungjawab menyebarkan maklumat kepada ahli pasukan dan pihak berkepentingan.
 • Penganjur: Bertanggungjawab menjaga dan menyusun pelbagai tugas, pekerja dan dokumen.
 • Penentu matlamat: Bertanggungjawab menentukan matlamat yang akan dicapai oleh ahli.

Tanggungjawab Seorang Pemimpin:

Tanggungjawab seorang pemimpin merangkumi membuat keputusan, memberi bimbingan, mengembangkan kemahiran pasukan dan mengurus konflik. Berikut adalah lima tanggungjawab penting seorang pemimpin:

 1. Jurulatih kepada organisasi.

Pemimpin pasukan yang berkesan melatih ahli untuk mencapai matlamat dan mengembangkan kemahiran yang diperlukan yang mendapat hasil.

Kejurulatihan melibatkan pengembangan prestasi ahli pasukan, memberikan maklum balas dan menunjukkan kemahiran yang diinginkan dan etika kerja yang diharapkan. Seorang pemimpin pasukan bekerja bersama anggotanya untuk mengembangkan kemahiran mereka.

 1. Menyelesaikan konflik.

Kerana pasukan terdiri daripada keperibadian yang berbeza, sifat kerja dan motivasi, konflik kadang-kadang boleh terjadi. Ketua pasukan bertanggungjawab untuk mencegah konflik di mana mungkin terjadi  dan menyelesaikannya ketika ia timbul.

Dengan menetapkan peraturan dan memberikan tugas dengan jelas, anda dapat mencegah banyak konflik daripada berlaku. Sekiranya anda melihat sesuatu konflik timbul, yang terbaik adalah menyelesaikannya sebelum ia meningkat.

Pertemuan dengan kedua-dua ahli pasukan dapat memberi anda gambaran mengenai punca masalah tersebut. Berunding dengan ahli sebagai satu pasukan dapat memberi peluang kepada semua orang untuk mencari jalan keluar yang sesuai untuk kedua-dua belah pihak.

 1. Mengatur inisiatif pasukan.

Organisasi diperlukan apabila terdapat banyak ahli pasukan yang berusaha untuk satu tujuan. Setiap projek, matlamat, komunikasi dan dokumen penting harus tetap jelas dan mudah dicapai.

Adalah menjadi tanggungjawab ketua pasukan untuk mengatur pertemuan pasukan, agar setiap topik perbincangan dapat membawa kepada kemajuan menuju matlamat.

 1. Membangunkan kekuatan pasukan dan memperbaiki kelemahan.

Adalah tanggungjawab pemimpin untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pasukan. Dengan menentukan ahli pasukan mana yang unggul dalam tugas mana, anda dapat menyerahkan tugas yang diperlukan kepada orang yang sesuai.

Juga berguna untuk menentukan bidang kerja dan langkah-langkah yang sesuai untuk memperbaikinya.

Peranan Seorang Pemimpin

 • Pemimpin Memberi Arahan.

Peranan pemimpin yang paling penting adalah memberikan arahan yang jelas dan menarik. Ini bermula dengan pernyataan mengenai nilai dan prinsip pemimpin, harapan dan rancangan mereka untuk masa depan syarikat.

Kemudian mereka mesti menunjukkan nilai dan prinsip tersebut secara konsisten dalam semua perkataan dan tindakan mereka.

Mereka juga mesti mengelilingi diri mereka dengan orang yang mempunyai nilai-nilai tersebut.

Strategi yang jelas menyumbang kepada pertumbuhan masa depan syarikat. Oleh itu, pemimpin perlu menyampaikan strategi itu kepada semua anggota pasukan dan membantu semua orang untuk memahami sepenuhnya peranan unik mereka dalam membantu syarikat mencapai objektif.

Pemimpin perlu memastikan bahawa semua pekerja memahami dan berusaha mencapai objektif tersebut.

Untuk meneruskan momentum, para pemimpin mesti merancang kepimpinan syarikat pada masa hadapan. Mereka mesti mengenal pasti, mengembangkan, dan memelihara pemimpin masa depan untuk memastikan kesinambungan dan kestabilan kepimpinan.

 • Pemimpin Membuat Struktur.

Pemimpin bertanggungjawab untuk membuat struktur organisasi dan peranan pekerja. Pemimpin tidak boleh sewenang-wenangnya membuat keputusan.

Proses ini yang membolehkan ahli pasukan melakukan kerja yang berkualiti tinggi.

Pemimpin bertanggungjawab untuk menghilangkan halangan yang menghalang orang daripada melakukan pekerjaan dengan baik.

Pemimpin yang hebat belajar dari pekerjanya tentang apa yang diperlukan untuk membolehkan mereka melakukan kerja yang unggul dan pemimpin kemudian memberi tumpuan untuk menyokong pasukan yang menghasilkan produk syarikat dan melakukan kerja syarikat.

Peranan pemimpin adalah untuk menggilap, membebaskan, dan membolehkan kejayaan terhasil daripada pekerja kepada organisasi.

Pemimpin bertanggungjawab terhadap keberkesanan proses syarikat dan memberi kuasa kepada pasukan mereka untuk melaksanakannya dengan cekap (melakukan perkara yang betul). Pemimpin menetapkan struktur dan proses manakala pasukan mereka melaksanakannya.

 • Pemimpin Menginspirasikan Harapan.

Pemimpin yang berkesan adalah mereka optimis dan penuh dengan harapan. Mereka “melukis gambar” masa depan syarikat dan menanamkan harapan pekerja mereka dengan memberikan dorongan, berkongsi kejayaan dan kemajuan menuju matlamat syarikat.

Pemimpin juga membantu pekerja membina masa depan mereka sendiri dengan syarikat.

Pemimpin hebat mengetahui bahawa apabila mereka memberi arahan yang jelas, membuat dan berkongsi strategi komprehensif untuk masa depan syarikat, dan membina struktur dan proses organisasi untuk memastikan pelaksanaan yang berjaya, prospek syarikat untuk masa depan akan lebih cerah.

Dengan itu juga, mereka dapat mempercayai pasukan mereka untuk melakukan pekerjaan yang baik.

5. Ciri-ciri Kepimpinan dalam Perniagaan

Walaupun gaya kepimpinan yang berbeza dapat digunakan pada waktu dan situasi yang berlainan dalam perniagaan, ini antara beberapa sifat ciri-ciri penting untuk semua pemimpin:

 • Kesedaran diri – memahami kekuatan dan kelemahan anda sendiri.
 • Ketegasan – keupayaan untuk membuat keputusan dengan cepat.
 • Adil – memperlakukan orang lain dengan adil.
 • Semangat – memotivasikan pasukan dengan sikap positif.
 • Integriti – menghormati pasukan anda.
 • Pengetahuan – mengikuti fakta dan angka.
 • Kreativiti dan imaginasi – menghasilkan idea baru dan inovatif.
 • Daya tahan – tabah ketika berlaku apa-apa rintangan.

Ingat, sama pentingnya untuk melihat kebolehan ini pada orang lain (pekerja). Anda harus menilai kemahiran yang sudah dimiliki oleh kakitangan anda dan bagaimana anda dapat memanfaatkannya.

Terdapat juga ciri-ciri yang akan dihindari oleh mana-mana pemimpin yang berjaya, seperti:

 • Komunikasi yang lemah – membawa kepada salah faham dan kesalahan.
 • Keengganan untuk mewakilkan – membawa kepada kebencian dan ketidakcekapan;
 • Pilih kasih di kalangan kakitangan – menimbulkan kebencian.

Banyak lagi kesilapan yang sering dilakukan oleh pemimpin yang perlu diambil tahu.

6. Contoh Pemimpin yang Baik

Pemimpin yang baik adalah individu yang belajar dari kesilapan dan tidak pernah berhenti untuk belajar perkara baru di sekelilingnya.

Dalam diri setiap orang, potensi ini wujud bergantung pada bagaimana orang itu dapat menerokai potensi ini sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sikap, hingga menjadi inspirasi bagi orang lain.

Adakah itu hanya terhad untuk menjadi pemimpin? Sudah tentu tidak!                       

 1. Pemimpin yang Baik Mempunyai Sikap Yang Bagus.

Menjadi perintis menunjukkan bahawa anda akan menjadi seseorang yang akan berkolaborasi secara konsisten dengan orang lain dengan sifat yang berbeza, baik di tempat kerja dan di luar tempat kerja.

Sikap yang bagus merangkumi kepada pelbagai aspek. Ramai orang di luar sana ingin bekerjasama dan mendapatkan produk / perkhidmatan daripada perniagaan yang memiliki pengurusan yang baik.

Pemimpin yang bagus menjadi idola kepada para pekerjanya. Pekerja akan lebih bermotivasi dan gembira untuk bekerja bersama pemimpin sebegini.

 1. Pemimpin yang Hebat Boleh Mendengar Pandangan Orang lain.

Di dalam dunia ini, tidak ada orang yang sempurna. Termasuk juga pemimpin.

Untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, seorang pemimpin juga perlu mendengar idea dan pandangan daripada pekerjanya. Selain itu, pemimpin juga perlu bersedia untuk menerima teguran untuk menambah baik kualiti kerja.

Dengan adanya proses komunikasi yang baik, pemimpin akan lebih dihormati sekaligus mewujudkan suasana kerja yang baik.

Semoga dengan perkongsian ini, anda dapat kenal pasti apakah gaya kepimpinan berkesan yang boleh anda praktikkan agar anda mampu membimbing organisasi perniagaan anda dengan lebih mantap. Pemimpin yang baik melahirkan kualiti kerja dan pekerja yang baik.

Terima kasih kerana dapat luangkan masa anda untuk membaca artikel ini. Semoga artikel “Kepimpinan” ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada anda.

Sila kongsikan soalan atau ‘learning points’, apa yang anda dapat pelajari dari artikel ini dalam ruangan komen di bawah. ⬇️

Leave a Reply

Artikel Berkaitan Kepimpinan

Leave a Reply