Bukan Dibuat Suka-Suka, Ini Kepentingan Misi & Visi Syarikat Yang Perlu Anda Tahu

Bukan Suka-Suka, Ini Kepentingan Misi & Visi Syarikat Yang Perlu Anda Tahu

Dalam setiap syarikat, terdapat dua elemen penting yang membentuk landasan strategiknya iaitu misi dan visi.

Misi merangkumi tujuan praktikal yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau panjang, sementara visi melambangkan impian jangka panjang yang menjadi panduan kepada kejayaan syarikat.

Adakah anda juga memiliki dua perkara tersebut di syarikat anda?

Misi

Misi merupakan tujuan utama atau matlamat jangka pendek atau panjang yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.

Ia menggariskan arah serta tujuan yang ingin dicapai oleh syarikat dalam tempoh masa yang panjang.

Misi menyatakan tujuan praktikal atau tindakan yang ingin dicapai oleh syarikat dalam tempoh masa yang lebih pendek atau sederhana, sering kali dalam tempoh satu hingga lima tahun.

Selain itu, ia turut membantu menyediakan panduan dan fokus kepada syarikat dalam usaha mereka untuk mencapai kejayaan jangka panjang.

Visi

Visi merujuk kepada gambaran atau impian jangka panjang yang ingin dicapai oleh syarikat.

Di samping itu, ia merupakan gambaran tentang keadaan ideal yang ingin dicapai oleh syarikat pada masa depan yang jauh, mungkin dalam tempoh lima hingga dua puluh tahun.

Visi mencerminkan aspirasi dan cita-cita syarikat dan sering kali lebih abstrak daripada misi.

Ia menyatakan tujuan yang lebih bersejarah atau konseptual yang ingin dicapai oleh syarikat dalam jangka masa yang lebih panjang.

Manfaat Visi & Misi

Memberikan arah dan fokus: Ini membantu memastikan semua aktiviti dan keputusan syarikat berpusat pada mencapai tujuan yang ditetapkan.

Mengilhamkan dan memotivasi: Misi dan visi yang jelas dapat mengilhamkan pekerja dan ahli pasukan untuk bekerja dengan tekun serta memberikan yang terbaik untuk kerja mereka. Mereka memberikan visi yang menggerakkan dan matlamat yang bermakna kepada individu dalam organisasi.

Membina identiti korporat: Ia membantu membentuk identiti korporat dan membezakan syarikat daripada pesaing. Mereka menyampaikan kepada pelanggan, bakal pelanggan dan pemegang saham tentang apa yang membuat syarikat itu unik dan mengapa ia layak untuk disokong.

Menetapkan piawaian prestasi: Misi dan visi membolehkan syarikat menetapkan piawaian prestasi yang jelas dan objektif. Ia berfungsi sebagai pengukur kejayaan dan membantu syarikat menilai pencapaian mereka terhadap matlamat yang ditetapkan.

Membantu dalam membuat keputusan: Misi dan visi menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk membuat keputusan strategik selain membantu menentukan peranan dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang syarikat.

Jadi, perbezaan antara misi dan visi adalah bahawa misi merujuk kepada tujuan atau matlamat jangka pendek atau panjang sebuah organisasi, manakala visi pula merujuk kepada gambaran atau impian jangka panjang yang ingin dicapai oleh syarikat. Misi lebih praktikal dan fokus pada tindakan manakala visinya lebih bersejarah dan berkonseptual.

Artikel terbaru

Leave a Reply