Membayar Cukai

Membayar Cukai
Perniagaan anda perlu memenuhi kewajiban cukai persekutuan, negeri, dan tempatan untuk tetap berada dalam kedudukan yang sah. Struktur dan lokasi perniagaan anda akan mempengaruhi cukai yang harus dibayar oleh perniagaan anda.
Pilih tahun percukaian anda

Perniagaan anda diwajibkan secara sah untuk membayar cukai dan menyimpan rekod perakaunan mengikut jadual tahunan yang konsisten yang disebut tahun pajak.

Sebilangan besar perniagaan memilih tahun cukai mereka sama dengan tahun kalendar. Anda memilih tahun cukai anda pada kali pertama anda mengemukakan cukai, tetapi boleh mengubahnya kemudian dengan izin dari IRS.

  • Tahun cukai kalendar jika anda tidak mempunyai keperluan perakaunan khas untuk perniagaan anda.
  • Tahun cukai fiskal jika anda mahu kitaran perakaunan 12 bulan anda berakhir pada bulan yang bukan pada bulan Disember.
  • Tahun cukai pendek sekiranya perniagaan anda tidak wujud sepanjang tahun pajak, atau anda mengubah tempoh perakaunan anda.

Sekiranya perniagaan anda tidak mempunyai banyak pelaporan atau pembukuan, anda mungkin diminta untuk menggunakan tahun cukai kalendar. Hubungi IRS untuk mengetahui peraturan terperinci mengenai tahun cukai.