3 Cara Mewujudkan Nilai Teras Syarikat

3 Cara Mewujudkan Nilai Teras Syarikat

Nilai teras (core values) merujuk kepada prinsip syarikat anda.

Nilai teras menunjukkan pendirian syarikat anda, pasukan dan golongan yang anda ingin pengaruhi.

Ringkasnya, nilai teras ialah kepercayaan yang mendorong tindakan organisasi anda.

Apabila dilaksanakan dengan betul, nilai teras perniagaan boleh berfungsi sebagai panduan untuk pelbagai aspek syarikat, termasuk:

1. Budaya syarikat

Nilai teras membantu membina asas perniagaan. Apabila setiap ahli organisasi sejajar dengan nilai teras syarikat, membuat keputusan yang sesuai dengan identiti syarikat menjadi lebih mudah untuk semua yang terlibat.

Ia mewujudkan persekitaran yang positif dan memberi inspirasi serta membuka saluran komunikasi di seluruh organisasi, sekali gus mewujudkan komuniti yang lebih kolaboratif.

Nilai teras juga membantu orang di luar organisasi anda mendapat pemahaman yang jelas tentang siapa anda sebagai sebuah syarikat.

Ramai orang lebih suka menjadi sebahagian daripada syarikat dengan nilai teras yang ditentukan.

Lagipun, pekerja semakin mencari majikan yang menawarkan budaya syarikat yang positif dan menghormati.

2. Pemesejan (Messaging)

Nilai teras ialah salah satu perkara paling penting yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja untuk jenama semasa membuat pemesejan.

Mereka memberikan nilai pemesejan dan berfungsi sebagai garis panduan untuk menjalankan suara jenama anda.

Nilai teras membezakan setiap perniagaan daripada yang lain dan menjadikannya unik.

Ia adalah personaliti perniagaan. Beberapa syarikat mungkin menawarkan perkhidmatan yang sama, tetapi nilai teras dan faktor pembezaan membolehkan setiap jenama menarik minat pelanggan.

Apabila nilai teras dan pemesejan jelas, khalayak tahu perkara yang diharapkan apabila bekerja sama dengan anda.

Apabila digunakan dengan betul, nilai teras disepadukan ke dalam pemesejan juga boleh membantu menarik perhatian pelanggan anda dan meninggalkan khalayak dengan mesej yang berkesan.

Bukan jenama sahaja meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan tetapi juga membina kepercayaan dan kesedaran dengan demografi khalayak anda.

3. Strategi perniagaan

Nilai teras perniagaan adalah bahagian penting asas yang digunakan dalam perancangan strategik.

Apabila seluruh pasukan mempunyai semangat dan tujuan yang sama apabila datang bekerja, maka visi untuk pertumbuhan adalah jelas, dan semua orang boleh berusaha ke arah matlamat yang sama.

Salah satu bahagian yang paling mencabar dalam membangunkan strategi perniagaan ialah menjajarkan pasukan dan melakukan perkara yang perlu untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Apabila pasukan sejajar dengan nilai syarikat, syarikat anda boleh melaksanakan pelan perniagaan strategik dengan lancar.

Ia juga membuka saluran komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dan cenderung menjadikan proses serta prosedur lebih lancar dan cekap.

Artikel terbaru

Leave a Reply