7 Cara Komunikasi Berkesan Antara Jabatan

7 Cara Komunikasi Berkesan Antara Jabatan

Kadangkala, satu jabatan mungkin tidak begitu memahami apa yang jabatan lain lakukan.

Walau bagaimanapun, apabila jabatan sesebuah syarikat bekerjasama dengan baik, menetapkan dan memenuhi set matlamat syarikat yang lebih luas berlaku secara semula jadi.

Apabila operasi mengalir lancar dari satu jabatan ke jabatan seterusnya, isu dengan segala-galanya daripada inventori kepada perkhidmatan pelanggan boleh dielakkan.

Untuk membolehkan jabatan berfungsi dengan baik, mereka mesti menguasai komunikasi yang jelas dan teratur.

Daripada memperkemas automasi dan sistem kepada penjadualan mesyuarat dan menyediakan agenda kepada meluaskan perspektif.

Terdapat banyak cara untuk pasukan menambah baik cara mereka bekerjasama.

1. Adakan perjumpaan

Mengadakan mesyuarat tetap antara ketua jabatan dengan agenda yang ditetapkan adalah penting.

Ia juga penting untuk memastikan bahawa semua jabatan dilihat sebagai satu pasukan dan bukannya setiap jabatan menjadi satu pasukan sendiri.

Dengan cara itu, jabatan yang berbeza berasa lebih berhubung dan berkemungkinan akan merasakan lebih banyak keperluan untuk berkomunikasi dengan jabatan lain.

2. Bina budaya keterbukaan dan ketelusan

Adalah penting untuk membina budaya keterbukaan dan ketelusan di setiap peringkat, di mana setiap ahli pasukan berasa diberi kuasa dan dapat berkongsi maklum balas dengan rakan sebaya dan pengurus.

Semua pekerja mempunyai akses kepada alat komunikasi dalaman yang sama dan mengikuti proses asas yang sama, akan menjadikan komunikasi merentas jabatan lancar dan tidak formal.

3. Tetapkan OKR

Kerjasama dan kejayaan merentas jabatan boleh dicapai dengan satu aktiviti: gelung maklum balas yang berterusan.

 Ini bermula dengan menetapkan objektif seluruh syarikat dan objectives and key results (OKR) yang setiap pasukan boleh menyelaraskan matlamat mereka.

4. Matlamat dan hasil yang telus

Kunci kepada komunikasi terbuka merentas syarikat adalah untuk menyediakan pekerja yang telus ke dalam matlamat, hasil dan inisiatif merentas jabatan.

Ini akan mewujudkan lebih kepercayaan, memastikan semua orang berada pada halaman yang sama dan mengekalkan akauntabiliti di seluruh tempat kerja.

Selain itu, memastikan setiap jabatan mengetahui matlamat utama mereka dalam syarikat akan membantu memastikan jabatan sejajar.

5. Melaksanakan sistem pengurusan projek

Laksanakan sistem pengurusan projek atau alat komunikasi.

Melakukan ini akan membantu memastikan bahawa semua komunikasi berjalan lancer dan tidak terkubur dalam e-mel.

6. Mempromosikan kerjasamanya

Matlamat berkemungkinan besar akan dicapai apabila terdapat ketelusan, komunikasi dan akauntabiliti.

Jika ketua meminta setiap pasukan mempromosikan cara mereka bekerjasama dengan orang lain, jadikan mereka bertanggungjawab untuk menerbitkan “kajian kes” dan berkongsinya dengan rangkaian pasukan.

 Ini membawa kepada komunikasi yang berterusan dan jelas serta memberi inspirasi kepada orang lain untuk berbuat demikian juga.

Hasilnya ialah budaya kerjasama antara kumpulan.

7.  Wujudkan SOP

Wujudkan prosedur operasi standard (SOP) untuk setiap projek dan jelaskan tugas setiap pekerja.

Sebagai sebahagian daripada SOP, anda juga harus mengenal pasti titik perhubungan bagi setiap jabatan untuk memastikan tiada kerosakan dalam komunikasi.

 Aliran kerja ini akan memastikan kerjasama yang berkesan dan cekap di kalangan ahli pasukan.

Artikel terbaru

Leave a Reply