Bajet 2024: Apa Ada Buat Usahawan?

Bajet 2024 Buat Usahawan

Pada Jumaat lalu (13 Oktober 2023), Bajet 2024 yang bertemakan Reformasi Ekonomi, Memperkasa Rakyat dengan tiga tumpuan utama iaitu tatakelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan dan peningkatan darjat hidup rakyat telah dibentangkan di Parlimen.

Bajet tersebut menyaksikan peruntukan bagi kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) dengan nilai keseluruhan RM44 bilion yang mana lebih besar daripada peruntukan pada 2023.

Bajet 2024 di bawah seliaan KUSKOP:

Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewon Benedick yang menyambut baik pembentangan Bajet 2024 itu, antara insentif yang dapat dimanfaatkan menerusi KUSKOP dan agensi-agensi di bawahnya ialah:

 1. Galakan bagi syarikat pemula termasuk usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bumiputera menceburi bidang High Growth High Value (HGHV) seperti ekonomi digital, teknologi angkasa serta elektronik dan elektrikal (E&E);
 2. Program khusus untuk PKS halal di bawah platform bersepadu halal yang menawarkan akses kepada dana khas dan program bina upaya;
 3. Pinjaman kecil usahawan mikro dan peniaga kecil sebanyak RM330 juta di bawah TEKUN untuk menyediakan kemudahan pembiayaan kepada peniaga kecil seperti pengusaha batik dan kraf, usahawan Orang Asli serta Bumiputera Sabah dan Sarawak. RM30 juta daripadanya disediakan khusus untuk membiayai perniagaan diusahakan masyarakat India. RM720 juta dikhaskan untuk menggalakkan golongan wanita dan belia menceburi bidang perniagaan;
 4. Pembiayaan sebanyak RM100 juta di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) yang berupaya membasmi kemiskinan peminjam khususnya ibu tunggal dan golongan miskin melalui penyediaan modal perniagaan kecil-kecilan;
 5. RM100 juta dana pembiayaan disediakan kepada gerakan koperasi melalui Tabung Modal Pusingan, Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) antaranya bagi membantu lebih banyak koperasi;
 6. Menaik taraf kemudahan perniagaan oleh Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) untuk membantu usahawan dalam meningkatkan potensi perniagaan mereka;
 7. Penyediaan kemudahan pinjaman dan jaminan khusus untuk usahawan PMKS Bumiputera meningkatkan kapasiti dan daya saing termasuklah penyediaan pembiayaan modal teroka kepada syarikat pemula Bumiputera;
 8. Peruntukan sebanyak RM20 juta bagi meneruskan Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) dibawah SME Corp. Malaysia;
 9. Peruntukan RM10 juta untuk membiayai Skim TEKUN Belia Mobilepreneur diteruskan sebagai modal anak muda yang terlibat dalam perkhidmatan penghantaran menggunakan motosikal;
 10. PROTÉGÉ-RTW yang merupakan penempatan latihan pekerjaan dengan kerjasama syarikat penerima kontrak Kerajaan akan diperluaskan skop kepada golongan veteran ATM di bawah kontrak yang dimeterai oleh Kementerian Pertahanan. Setiap program Kerajaan akan mempunyai kuota khusus untuk veteran seperti program keusahawanan, latihan, pekerjaan dan kemudahan pembiayaan; dan
 11. Pelanjutan tempoh permohonan pengecualian cukai ke atas semua pendapatan perusahaan sosial (SE) sehingga tahun 2025.

Berikut kami kongsikan anda infografik mengenai pecahan peruntukan bajet berkenaan di bawah KUSKOP dan agensi-agensinya :

Artikel terbaru

Leave a Reply