8 Cara Untuk Adakan Aktiviti Team Building Bersama Staf

8 Cara Untuk Adakan Aktiviti Team Building Bersama Staf

Aktiviti membina pasukan (team building) memang dekat dengan diri kita sejak dari zaman sekolah lagi.

Bukan sekadar suka-suka, ia diadakan bagi membentuk jati diri seseorang individu itu selain menyemarakkan semangat kerjasama di antara ahli pasukan agar hasil kerja yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Sesuai diadakan untuk semua peringkat usia, ada beberapa perkara yang perlu dititikberatkan sebelum kita memulakannya.

Bagi mengadakan aktiviti team building untuk staf anda, ini antara langkah-langkah yang boleh diikuti:

Tetapkan Objektif:

Tentukan matlamat utama bagi sesi pembinaan pasukan ini. Adakah anda ingin meningkatkan kerjasama, komunikasi, atau motivasi dalam pasukan anda? Pastikan matlamatnya jelas sebelum anda mula merancang aktiviti.

Rancang Aktiviti:

Pilih aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan matlamat yang telah ditetapkan. Contohnya, permainan, latihan, atau sesi perbincangan kumpulan. Pastikan aktiviti ini dapat membantu staf anda berinteraksi dan bekerja bersama.

Tentukan Tempat dan Masa:

Pilih lokasi yang sesuai dan tarikh yang sesuai untuk aktiviti pembinaan pasukan. Pastikan semua staf boleh hadir dan tempat yang dipilih sesuai untuk aktiviti tersebut.

Bina Kumpulan:

Bahagikan staf kepada kumpulan-kumpulan kecil untuk aktiviti. Pastikan kumpulan-kumpulan ini mencampurkan staf dari pelbagai bahagian atau jabatan untuk meningkatkan interaksi.

Jurulatih:

Jika perlu, anda boleh menggaji seorang tenaga pengajar atau jurulatih untuk membantu menjalankan aktiviti dan memastikan semua staf terlibat secara aktif.

Beri Pengiktirafan:

Selama atau selepas aktiviti, berikan pengiktirafan kepada pasukan yang berprestasi dengan baik. Ini boleh berupa sijil atau ganjaran lain yang sesuai.

Berikan Peluang Untuk Berbincang:

Selepas sesi pembinaan pasukan, adakan sesi perbincangan untuk membincangkan apa yang dipelajari dan bagaimana ia boleh diterapkan dalam kerja harian. Ini membolehkan staf merasakan nilai daripada aktiviti tersebut.

Pantau Kemajuan:

Pantau kemajuan pasukan selepas aktiviti pembinaan pasukan dan teruskan untuk memperbaiki hubungan dalam pasukan anda.

Sesi pembinaan pasukan yang berkesan dapat membantu meningkatkan semangat dan prestasi staf anda, serta membina hubungan yang lebih baik di tempat kerja. Pastikan untuk mengambil kira keperluan dan keupayaan staf anda semasa merancang aktiviti.

Artikel terbaru

Leave a Reply