6 Cara Pupuk Kesetiaan Pekerja

6 Cara Pupuk Kesetiaan Pekerja

Jumlah majikan yang komited dalam memupuk persekitaran kerja sihat dengan melaksanakan amalan pekerjaan baik meningkat hampir dua kali ganda dalam tempoh dua tahun sejak 2020. 

Memupuk kesetiaan pekerja ialah proses membina dan mengekalkan kesetiaan mereka kepada syarikat. Dapat bina team yang hebat pasti hasilnya luar biasa. 

Berikut adalah beberapa cara untuk memupuk kesetiaan pekerja:

1.       Komunikasi Berkesan

Adalah penting untuk mempunyai komunikasi yang terbuka dan jelas dengan pekerja.

Sampaikan visi, misi dan matlamat syarikat dengan kerap dan berikan pemahaman yang jelas tentang peranan dan sumbangan mereka.

Dengan memastikan pekerja berasa disertakan dan didengari, mereka akan berasa lebih berhubung dengan syarikat dan mempunyai motivasi yang lebih besar untuk kekal setia.

2.       Keseimbangan Kerja-Kehidupan

Berusaha untuk mewujudkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi pekerja.

Sokong fleksibiliti dalam jadual kerja, sediakan polisi cuti yang baik dan menggalakkan kebajikan pekerja. Ini membantu pekerja berasa dihargai dan mengukuhkan hubungan mereka dengan syarikat.

 3.       Pembangunan dan Latihan Kerjaya

Menyediakan pembangunan kerjaya dan peluang latihan. Bantu mereka merancang laluan kerjaya yang jelas dan menyediakan latihan yang berkaitan supaya mereka boleh meningkatkan kemahiran dan pengetahuan.

Apabila pekerja merasakan terdapat peluang untuk berkembang dalam syarikat, mereka lebih cenderung untuk kekal setia.

4.       Pengiktirafan dan Ganjaran

Mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada pekerja yang berprestasi baik atau membuat sumbangan cemerlang.

Ini boleh dalam bentuk pujian langsung, program ganjaran atau insentif lain. Pengiktirafan ikhlas mengukuhkan rasa nilai dan meningkatkan motivasi pekerja untuk kekal setia dan berprestasi baik.

5.       Budaya Korporat Positif

Wujud budaya korporat yang positif dan inklusif. Memastikan nilai syarikat, etika kerja dan norma budaya diterapkan secara konsisten di semua peringkat.

Menyokong kerjasama, ketelusan, dan saling menghormati antara pekerja. Budaya yang baik mewujudkan ikatan emosi dengan syarikat dan menggalakkan pekerja untuk kekal setia.

6.       Pembangunan Perhubungan Pasukan

Menggalakkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pasukan. Memudahkan kerjasama, pertukaran idea dan aktiviti pasukan yang mengukuhkan hubungan di kalangan pekerja.

Hubungan yang kukuh antara ahli pasukan mengukuhkan ikatan dengan syarikat dan menggalakkan kesetiaan.

Memupuk kesetiaan pekerja adalah usaha berterusan dan memerlukan komitmen jangka panjang.

Syarikat mesti melabur dalam kesejahteraan pekerja dan mewujudkan persekitaran kerja yang menggalakkan kesetiaan dan penglibatan mereka.

Artikel terbaru

Leave a Reply