3 Ciri Pemimpin Berkualiti, Tingkat Prestasi Organisasi

3 Ciri Pemimpin Berkualiti, Tingkat Prestasi Organisasi

Seorang pemimpin adalah sumber, pemberi tenaga, arkitek, catalyst dan wira bagi pekerja-pekerjanya.

Mereka boleh menyebabkan banyak perbezaan ke atas prestasi pekerja dan organisasi sekiranya mereka mengamalkan kepimpinan beretika atau tidak.

 Kepimpinan beretika akan memberi nilai tambah kepada organisasi kerana organisasi mereka akan dihormati dan ianya boleh terus berdiri megah dalam ekonomi yang sentiasa berubah.

Di samping itu, pemimpin juga perlu memberi perhatian kepada tindakan-tindakan yang tidak beretika kerana ini akan melemahkan dan merosakkan organisasi.

Sehubungan itu, kecemerlangan sesebuah organisasi adalah disebabkan oleh banyak faktor.

Walau bagaimanapun ramai pengurus dan penyelidik dalam bidang kepimpinan dan pengurusan cenderung untuk melihat kepimpinan sebagai penyumbang utama atau penyebab langsung kepada pencapaian organisasi.

Bertolak dari kepercayaan sedemikian, isu kepimpinan merupakan agenda penting bagi sektor swasta dan sektor awam baik di negara maju atau negara membangun.

Isu ini menjadi bertambah runcing kerana persekitaran yang sentiasa berubah dan perubahan merupakan cabaran berterusan yang perlu dihadapi dan ditangani oleh pemimpin-pemimpin dalam semua sektor.

Tiga ciri pemimpin untuk kejayaan organisasi.

1.       Keyakinan diri

Keyakinan diri bukan sahaja salah satu kualiti kepimpinan yang penting tetapi mungkin sifat profesional mesti dimiliki.

Pemimpin yang mempunyai keyakinan diri membangkitkan kepercayaan dan memotivasikan pekerja untuk mencapai matlamat bersama.

Seorang pemimpin yang tidak mempunyai keyakinan diri tidak dapat menanamkan keyakinan kepada orang lain dan mungkin sukar untuk memotivasikan pekerja.

Pemimpin yang yakin pada diri sendiri, sebaliknya, boleh membina kepercayaan dan memberi inspirasi kepada pekerja untuk mencapai perkara yang hebat.

Pemimpin yang mempunyai keyakinan diri juga mampu membuat keputusan dan mengambil risiko.

2. Kemahiran menyelesaikan masalah

Untuk berjaya di mana-mana tempat kerja, pemimpin mesti mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah.

Kualiti ini membolehkan mereka melihat situasi dari semua sudut dan mencari penyelesaian terbaik untuk organisasi.

Penyelesaian terbaik selalunya datang daripada mengambil langkah ke belakang dan menganalisis keadaan.

Keupayaan untuk mencari, mendiagnosis dan menyelesaikan konflik adalah penting untuk kejayaan.

Penyelesaian masalah membolehkan pemimpin menggerakkan organisasi mereka ke hadapan, memenuhi tarikh akhir dan memenuhi jangkaan pelanggan.

Selain itu, kemahiran menyelesaikan masalah juga dapat membantu pemimpin meningkatkan kemahiran organisasi mereka.

Kualiti ini boleh dipelajari dan dipertingkatkan melalui latihan dan pengalaman.

3.       Mendengar secara aktif

Mendengar aktif ialah kualiti kepimpinan yang menggalakkan kejayaan di tempat kerja.

Mendengar secara aktif melibatkan melibatkan diri dengan penutur, membuat hubungan mata dan menyedari bahasa badan dan isyarat bukan lisan yang lain.

Ia juga termasuk menjelaskan maklumat dan merenung apa yang telah diperkatakan. Mendengar secara aktif boleh membantu membina kepercayaan, menyelesaikan konflik dan menggalakkan kerjasama.

Apabila pengurus dan eksekutif meluangkan masa untuk mendengar pekerja mereka, ia membina kepercayaan dan komitmen.

Mendengar juga membolehkan pengurus memperoleh maklumat dan pandangan kritikal daripada pekerja.

Pemimpin yang mendengar secara aktif mewujudkan persekitaran di mana pekerja berasa dihargai, dihormati dan didengari.

Jom perbaiki diri kita untuk jadi pemimpin yang berkualiti, dihormati dan disegani. 

Artikel terbaru

Leave a Reply