Mendaftarkan Perniagaan

Mendaftarkan Perniagaan
Di Malaysia, perniagaan adalah tertakluk di bawah beberapa akta seperti Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.
Syarat untuk mendaftarkan perniagaan di Malaysia adalah seperti berikut:
  1. Pemilik mestilah Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap
  2. Pemilik mestilah berumur 18 tahun ke atas
  3. Pemilik/rakan kongsi sahaja dibenarkan untuk membuat permohonan.

Anda juga perlu tahu bahawa seseorang yang menjalankan perniagaan tanpa mendaftarkan perniagaan adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta Pendaftaran perniagaan 1956 dan jika disabit kesalahan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua (2) tahun atau kedua-duanya.

Menurut Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Pemilik perniagaan bertanggungjawab untuk mendapat lesen, permit atau surat kebenaran sewajarnya daripada pihak berkuasa yang berkaitan bagi jenis/aktiviti perniagaan yang dijalankan walaupun pendaftaran perniagaan tersebut telah didaftarkan di SSM.