Fatijja Digital (Mohd Kamal)

  • Mendapat Kerjasama dengan Angkasa untuk membuat potongan gaji bagi membuat sumbangan.
  • Pengiktirafan dari Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu
  • Mendapat Tajaan daripada Syarikat-syarikat besar seperti Adabi, Etika, Faiza, SMS Gula Prai, Yayasan Foodbank Malaysia dan banyak lagi
  • Menyiapkan Pejabat Baru di Malaysia dan sedang membina pejabat di Indonesia.
  • Team di Indonesia telah Berjaya membuat sale sama dengan Malaysia
  • Kerjasama daripada Media Tempatan dan Indonesia
  • Kerjasama daripada Pemerintah Indonesia seperti Kementerian Agama, Majlis Ulama Indonesia, Gabenur dan Wali Kota.
  • Kelulusan menerbitkan Al Quran sendiri di Indonesia
  • Mengagihkan 240 Ribu Naskah Al Quran Wakaf.

Artikel terbaru

Leave a Reply